ФМ ДЕХ ГРУП
Професионален домоуправител
УСЛУГИ

Професионален домоуправител

ФМ ДЕХ ГРУП ще осигури професионален домоуправител, който с приоритет ще управлява и защитава интересите на собствениците. Професионалния домоуправител се ангажира с подготовката, организирането и провеждането на общите събрания на собствениците на имоти в сградата. Ще осъществява контрол на дейностите по нормална поддръжка на сградата и ще организира отстраняването на констатирани повреди по сградата и инсталациите. Ще следи за спазването на всички законови разпоредби и сроковете, свързани с етажната собственост. Ще изготвя и предоставя отчет за дейността в , периодични финансови отчети на сградата и др. Ще представлява собствениците пред всички държавни институции, юридически и физически лица, имащи отношения с етажната собственост.

 

Касиер

Тази услуга представлява събирането на ежемесечните такси от собствениците на имоти като са предвидени различни начини за събиране на вземанията: чрез инкасатор на предварително определени дати и в определен часови диапазон,  на каса на EasyPay, по банков път: ePay.bg или други съвременни методи за разплащане (Internet). Фирмата се ангажира да събира таксите за административно обслужване и поддръжка на сградата, а също и със събирането, разпределянето и покриването на сумите за общ ток, вода, отопление и други.  Важно е да се отбележи, че собствениците не са солидарни с незаплатените задължения от недобросъвестни платци. Екипът на ФМ ДЕХ ГРУП поема ангажимента по събирането на такива задължения.

 

 

Озеленяване и поддръжка на зелени площи

Нашият екип предлага индивидуални услуги, насочени към всички аспекти на изискванията ви за озеленяване и поддръжка на зелени площи. Ние предлагаме цялостна поддръжка на вече изградени зелени площи, проектиране и изграждане, поддръжка и изграждане на напоителни системи и др. Целта на предлаганата от нас услуга е зелените площи да има поддържан, свеж и лицеприятен вид. Нашите услуги включват:

  • Периодична поддръжка
  • Обновяване/пресаждане
  • Подобряване на естетичния вид
  • Периодично торене и подхранване
  • Периодичен контрол с пестициди
  • Цялостно озеленяване - услуги за градини и затревени площи

 

Техническа поддръжка

Техническата поддръжка има за основна цел да гарантира правилното функциониране на сградната система чрез превантивна и корективна поддръжка, която се изпълнява при предварително определен график или в случай на аварийна ситуация.  Ние разполагаме с технически подготвени служители, които ще консултират, препоръчат и решат всеки един въпрос възникнал в сградата. Ние предлагаме техническа поддръжка на всякакъв вид климатични, ВиК, електрически и помпени инсталации. Осигуряваме поддръжка на всякакъв вид  механични и автоматични затварящи устройства, като гаражни врати, автоматични затварящи устройства и др.

 

Почистване

ФМ ДЕХ ГРУП предлага всички видове услуги в областта на хигиената. Предоставяната от нас услуга цели да задоволи в максимална степен индивидуалните изисквания на нашите клиенти. С използването на професионални хигиенни препарати ние ви гарантираме пълна удовлетвореност от получения резултат. Ние сме специализирани в индустриално почистване, почистване на офиси, почистване на малки площи, почистване на твърди подове, почистване на фасадни прозорци, почистване на килими, завеси и много др.


© 2021 ФМ ДЕХ ГРУП. All rights reserved.